Publiczna kasa

Publiczna kasa W Drukarnii Booklet można zamówić naklejki z nadrukiem własnego projektu EUROCASH

Zagłębiając się w tematykę warto poświęcić nieco uwagi konkretnym typom finansów, które mają wpływ na nasze funkcjonowanie i z którymi mamy na co dzień do czynienia. Pozornie największy dystans dzieli nas od środków publicznych, które są gromadzone przez organy państwa i przez nie wydatkowane na z góry określone cele. Oczywiście dystans ten jest mniejszy niż nam się wydaje, bo to głównie dzięki nam w publicznej kasie nadal są pieniądze. Dochód państwa to w pierwszej kolejności podatki, które płacą konsumenci oraz przedsiębiorcy. Osoby fizyczne rozliczają się z PIT-u oraz ewentualnych opłat dodatkowych, ludzie biznesu są płatnikami VAT-u oraz innych podatków, czasami mających niepodatkowe nazwy.

Podstawą wydawania publicznych środków są regulacje prawne, z których najważniejsza jest uchwalana każdego roku ustawa budżetowa. Stanowi ona formalny katalog wszystkich kanałów, którymi pieniądze będę dystrybuowane przez państwo. Treść tej ustawy zawiera także zapisy odnoszące się do finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego.

Teoria finansów publicznych wyróżnia przy okazji zespół funkcji, które muszą one spełniać, by mieścić się w definicyjnych ramach. Są to funkcje: alokacyjna (państwo wydaje pieniądze na dane cele), redystrybucyjna (zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli), kontrolna (wydatki publiczne są ewidencjonowane) oraz stabilizacyjna (prawidłowe wypełnianie wcześniej wymienionych funkcji sprzyja stabilnemu rozwojowi gospodarczemu).

Zostaw odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *