Prywatna kasa

Skoro wiemy już z grubsza, czym charakteryzują się finanse sektora publicznego i w jakich ramach się rozwijają, warto napisać parę słów o kapitale prywatnym. Mowa tu głównie o środkach i majątku, który jest w posiadaniu niepublicznych przedsiębiorstw – mniejszych i większych, a także spółek. Ponadto ten dział finansów obejmuje również osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Generalnie mowa o tych wszystkich uczestnikach gry rynkowej, którzy muszą sami zadbać o swoje dochody, nie mogą bowiem liczyć na to, że wypracuje je ktoś inny. Jest to odwrotność finansów publicznych, ponieważ państwo jako takie żadnego bogactwa nie generuje – może jedynie liczyć na to, co zbierze w postaci podatków i danin.

Kluczowym elementem tej układanki są finanse przedsiębiorstw – im są wyższe, tym lepiej ma się gospodarka. Aktywni i kreatywni właściciele mogą inwestować w nowe rozwiązania, realizować projekty, które w krótszym lub dłuższym czasie przyniosą kolejne zyski. Rozwijanie działalności może wymagać dodatkowego zabezpieczenia pieniężnego, więc do głosu dochodzi kwestia pozyskiwania kredytów czy też dotacji z funduszy operacyjnych.

Firma chcąca zaistnieć na rynku, a następnie się na nim utrzymać, musi skupić się nie tylko na zarządzaniu swoimi finansami, ale również na zarządzaniu ryzykiem. Minimalizując ryzyko można ze spokojem wdrażać strategię rozwoju. Są z tym związane różnorodne procedury oraz założenia.