Magiczne słowo bank

Magiczne słowo bank

Elementarzem w materii oszczędzania i operowania własnymi finansami jest rachunek bankowy. Otworzyć może go praktycznie każdy pełnoletni obywatel, i to bez ponoszenia kosztów wstępnych. Warto rzecz jasna zadbać o regularne wpływy, zwłaszcza gdy wiążą się one z bonusami i rabatami. Niektóre banki odciągają też z kont swoich klientów stałą opłatę za prowadzenie rachunku, za...

wiecej