Finanse – różne oblicza

Zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami, na zagadnienie finansów składa się ogół procesów związanych z wydatkowaniem, gromadzeniem i transferowaniem pieniędzy w różnych postaciach. Transakcje odbywają się w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy, czego sami doświadczamy, płacąc w sklepie. Możemy sięgnąć do portfela po banknoty oraz bilon lub po kartę płatniczą, która jest honorowana w większości placówek handlowych i usługowych. Od pewnego czasu pojęcie finansów funkcjonuje również jako dyscyplina naukowa, co przekłada się na badania i analizy uniwersyteckie.

Specjaliści i badacze zajmujący się finansami pozwolili sobie na wyróżnienie kilku podstawowych funkcji finansów, na które zwrócimy teraz uwagę. Funkcja stymulacyjna służy pobudzaniu lub spowalnianiu procesów gospodarczych, szczególnie wymiany handlowej pomiędzy podmiotami. Funkcja rozdzielcza dzieli się na ostateczną, transferową i transakcyjną. Funkcja fiskalna z kolei wiąże się z gromadzeniem środków przez organy skarbowe, które to środki pochodzą z podatków i opłat. W ramach tej funkcji mieści się również akumulacja kapitału przez firmy oraz instytucje bankowe.

Dostępne źródła pozwalają większości zainteresowanych czerpać wiedzę odnośnie charakteru przepływów finansowych, specyficznej terminologii, która ma ścisły związek z tym zagadnieniem, a także konkretnych podmiotów gospodarczych, takich jak banki.